Vogels huilen niet, klein vogelleed in de grote stad.

Vogels huilen niet

Sinds 2012 ben ik als vrijwilliger werkzaam bij Stichting Vogelklas Karel Schot, een vogelopvang in Rotterdam Zuid voor wilde vogels. De meest uiteenlopende vogels worden hier binnengebracht omdat ze verzwakt zijn, tegen een gebouw zijn gevlogen of verstrikt zijn geraakt in visdraad en haren. Veel vogelleed wordt veroorzaakt door ons menselijk handelen, maar tegelijkertijd zijn het diezelfde mensenhanden die hen verzorgen.

In 2013 ben ik een jaar lang verschillende vogels gaan fotograferen. De foto’s tonen een bonte verzameling van vogels, uiteenlopend van huismus tot knobbelzwaan en van havik tot draaihals. De blauwe handschoen staat symbool voor de verzorging die de vogels krijgen maar verwijst ook naar de menselijke interventie die van grote invloed is op het leven van vogels in de stad.

Voor dit project ben ik de samenwerking aangegaan met André de Baerdemaeker, stadsecoloog en ook vrijwilliger van de Vogelklas. De inbreng van André zorgt voor een waardevolle inhoud van het project.

17 Mei 2014 is het fotoboek Vogels huilen niet verschenen. 

Van 17 Mei t/m 31 Augustus 2014 waren de foto's te zien in Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam tijdens de expositie van Vogels huilen niet.